section-1a614cf

1. Vlastní dovoz zvířátka do Krematoria zvířat Olomouc

 • Pokud budete chtít využít našich služeb, stačí nám předem zavolat a dohodnout přibližný čas vašeho příjezdu k nám.
 • Příjem zvířátek provádíme v pracovní dny v době od 8:00 do 16:30 hod. Po této době je příjem možný po předchozí tel. dohodě.
 • U nás zvířátko přijmeme, sepíšeme všechny potřebné dokumenty, stanovíme termín kremace a uložíme tělo do chladícího boxu do doby kremace. Pro příjem zvířátka potřebujeme občanský průkaz majitele a ev. potvrzení veterináře o provedené euthanasii.
 • Pro převoz zvířátka k nám je důležité umístit tělo zvířátka např. na deku nebo prostěradlo pro lepší přenos z auta do provozovny, pod zadeček a hlavu doporučujeme dát savé podložky kvůli absorpci uniklých tekutin a exkrementů. Nedoporučujeme tělo ukládat do igelitových pytlů, mnohem vhodnější je nechat tělo pouze přikryté látkou.
 • Po úmrtí je nutné zvířátko přivézt co nejdříve, jinak musí být tělo zvířátka umístěno v chladícím nebo mrazícím boxu u veterináře.

2. Převoz zajištěný Krematoriem zvířat Olomouc

 • Převoz zvířátka je nutné objednávat na základě telefonické a následně na náš e-mail info@anyt.cz zaslané objednávky.
 • Na jejím základě vám zašleme cenovou kalkulaci, kterou nám v případě zájmu odsouhlasíte.
 • Je nutné, abychom předem znali přibližnou velikost /váhu/ zvířátka.
 • Platba za převoz se provádí úhradou v hotovosti, proto je nutné u veterináře, pokud ponecháte pejska v ordinaci, ponechat hotovost za převoz a přepravní vak. Platbu za převoz jiným způsobem je možné dohodnout předem. Platba za kremaci a ev. další vybrané služby se provádí u nás v provozovně krematoria v hotovosti, platební kartou, převodem z účtu nebo ev. dobírkou v případě, že urnu zasíláme na adresu majitele kurýrem.
 • Převoz je prováděn dle kapacitních možností přepravce.
 • Je nutné připravit si dokumenty, které naleznete na našich webových stránkách /Čestné prohlášení a Souhlas se zpracováním osobních údajů/, které je potřeba vyplnit, podepsat a odeslat naskenované na naši emailovou adresu nebo je možné je ponechat u veterináře, kde si je vyzvedne přepravce.
section-124815c

Co následuje po příjmu zvířátka v krematoriu zvířat

section-2ef5785

1. Příjem zvířátka

 • Při příjmu těla zvířátka bude provedeno jeho zvážení, administrativa a přidělení číslované identifikační známky z žáruvzdorné nerezové oceli, která bude tělo provázet po celou dobu až do předání popela majiteli.
 • V případě zájmu si vyberete doplňkové služby. V základní ceně kremace dle váhy těla je kartonový box, který je nutný pro další manipulaci s tělem, a plastová urna. Tzn. že v případě, kdy si nevyberete žádnou z doplňkových či nadstandardních služeb, zaplatíte pouze cenu uvedenou v první části Ceníku.
 • Platbu za objednané služby přijímáme při příjmu zvířátka. Platba je možná platební kartou nebo v hotovosti.
 • Sdělíme vám termín a přibližný čas kremace.
 • Zvířátko je uloženo do kartonového boxu společně s identifikační známkou, na přání vyloženého saténovou výstelkou viz. Ceník.
 • Tělo zvířátka uložíme do chladícího boxu. Na provozovně máme k dispozici chladicí box určený pro uložení těl zvířátek do doby kremace. Uložení těla zvířátka do chladícího boxu je nutné použít vždy, kdy nemůže být z kapacitních důvodů provedena okamžitá kremace.
section-ac3271f

2. Poslední rozloučení se zvířecím kamarádem

 • V našich prostorách vám umožníme poslední rozloučení se zvířátkem v rozlučkové místnosti.
 • Vzhledem k návaznosti kremací a různé délce kremační doby nemůžeme garantovat přesnou dobu zahájení kremace.
section-1cd4385

3. Vlastní kremace

 • Datum a čas kremace stanovuje krematorium zvířat.
section-e574a5c

4. Kremace jsou vždy individuální tzn. že zvířátko je v kremační peci vždy samotné.

 • Kremace probíhá v kremačním zařízení umístěném v provozovně krematoria. Spalovací proces probíhá při velmi vysokých teplotách, kdy dojde k dokonalému spálení těla. Výstupem je popel o hmotnosti cca 3-5% z původní hmotnosti těla. Zvířátko je do kremačního zařízení vkládáno i s kartonovým boxem, ev. s ozdobnou výstelkou kartonového boxu, a identifikační známkou.
 • Po kremaci je popel beze zbytku vyndán, rozmělněn a vložen do základní plastové urny. Pokud si na místě vyberete některou z námi nabízených ozdobných uren, bude popel vložen do této vámi vybrané urny, ev. je část popela odebrána pro zalití do památečního skla nebo vložena do přívěsku dle výběru zákazníka.
section-11831c6

5. Předání urny majiteli

 • Základní, ev. vybranou ozdobnou urnu viz. Ceník s popelem předáme po kremaci majiteli nebo jím pověřené osobě.
 • Urna je uložená v krematoriu až do doby vyzvednutí bez poplatků za uložení.
 • Urnu je možné zaslat na adresu majitele kurýrem PPL viz. Ceník.