Ako to funguje?

Prevzatie zvieratka v prevádzkarni

Pred príjmom je nutná predchádzajúca telefonická ev. emailová komunikácia viď. Kontakty.

príjem

Pri príjme tela zvieratka bude vykonané jeho zvážení, administratíva a pridelenie identifikačné známky z nerezovej ocele, ktorá bude telo sprevádzať po celý čas až do odovzdania popola majiteľovi. V prípade záujmu si vyberiete doplnkové služby.

V základnej cene kremácia podľa váhy tela je kartónový box, ktorý je nutný pre ďalšiu manipuláciu s telom, a plastová urna. Tzn. že v prípade, keď si nevyberiete žiadnu z doplnkových či nadštandardných služieb, zaplatíte iba cenu uvedenú v cenníku v časti "Základné žeh".

Uloženie zvieratka v chladiacom boxe do doby kremácia

Na prevádzke máme k dispozícii chladiaci box určený pre uloženie tiel zvieratiek do doby kremácia. Uloženie tela zvieratká do chladiaceho boxu je nutné použiť v prípade, že deň kremácia bude iný ako deň príjmu.

Príprava zvieratka pred samotnou kremácií

Zvieratko je uložené do kartónového boxe spoločne s identifikačnou známkou, na želanie vyloženého saténovou výstelkou viď. cenník.

Posledná rozlúčka so zvieracím kamarátom

V našich priestoroch Vám umožníme posledná rozlúčka so zvieratkom v rozlúčkovej miestnosti, v ktorej máte možnosť na monitore zhliadnuť vloženie tela do kremačního zariadení a začatie žehu, aby ste sa mohli presvedčiť o tom, že do prázdnej spaľovacej komory kremačního zariadenie bolo vložené iba telo Vášho zvieratka a že sa jedná o individuálne žeh. Táto služba je poskytovaná zadarmo.

Vlastné kremácia

Individuálne kremácie prebieha v našom kremačním zariadení umiestnenom v prevádzkarni. Spaľovací proces prebieha pri veľmi vysokých teplotách, kedy dôjde k dokonalému spáleniu tela. Výstupom je popol o hmotnosti cca 3 - 5% z pôvodnej hmotnosti tela. Zvieratko je do kremačního zariadenie vkladané aj s kartónovým boxom, ev. výstelkou a identifikačné známkou. Po kremáciu je popol bezo zvyšku vybrali jednotku, rozomletý a vložený do základnej plastovej urny opatrené údajmi o majiteľovi. Pokiaľ si na mieste vyberiete niektorú z nami ponúkaných ozdobných urien, bude popol vložený do tejto Vami vybranej urny, ev. je časť popola odobraná pre zaliatie do spomienkového skla alebo vložená do prívesku podľa výberu zákazníka.

Odovzdanie urny majiteľovi

Základný, ev. Vami vybranú ozdobnú, urnu s popolom odovzdáme po kremáciu majiteľovi alebo pošleme poštou.

Nadštandardné služby

Nadštandardné služby nad rámec vymenovaných poskytujeme podľa individuálnej dohody.