Služby

Ponúkame komplexné zabezpečenie náležitostí spojených s kremácií zvieratka / psy, mačky, hlodavce, vtáky, plazy atd./ s minimálnou časovou záťažou majiteľa tj. Vybavenie administratívnych náležitostí u majiteľa, uloženie zvieraťa do špeciálneho obalu, zabezpečenie prevozu od majiteľa do našej prevádzky, prevedenie vlastné kremácia, uloženie popola do základnej alebo vybranej urny, dovoz urny alebo jej zaslanie poštou na adresu majiteľa.

Čiastkové služby:

      - 24 hod. Telefónna služba prijímanie objednávok
      - PREVOZOVÝ služba uhynutého zvieratká - výjazd z Olomouca do 5 hod. Od objednania našej PREVOZOVÝ služby, ev. prevzatia zvieratka u majiteľa v dohodnutý čas
      - Možnosť vlastného dovozu zvieratka jeho majiteľom
      - Uloženie zvieratká do špeciálneho obalu
      - Vybavenie všetkých administratívnych náležitostí s majiteľom zvieratka v našej prevádzke v Košiciach, v prípade nami zabezpečovanej prepravy zvieratka je možné vybaviť administratívne náležitosti v mieste bydliska majiteľa zvieratka
      - Uloženie zvieratka v chladiacom boxe do doby kremácia alebo iba jeho dočasné uloženie
      - Prevedenie kremácia v našom kremačním zariadení
      - Široká ponuka urien
      - Zatavenie popola do spomienkového skleneného predmetu
      - Zhotovenie laserovo vypaľovaných portrétov
      - Zhotovenie syntetického diamantu z popola alebo srsti
      - Zaliatie popola do šperku, prívesku, atď.
      - Výdaj, dovoz alebo zaslanie urny s popolom na adresu majiteľa
      - Zhotovenie digitálnych fotografií z pred kremačnej prípravy zvieratka
      - Umožnenie poslednej rozlúčky v našej prevádzke


Nadštandardné služby nad rámec vymenovaných poskytujeme podľa individuálnej dohody.